महाराष्ट्रामध्ये देशातील सर्वात जास्त नोंदणीकृत स्टार्टअप्स

भारतामध्ये एकूण नोंदणी करण्यात आलेल्या १४,५६५ स्टार्टअप्सपैकी २७८७ स्टार्टअप्सची सर्वाधिक नोंदणी महाराष्ट्रामध्ये.

महाराष्ट्रातील एकूण १६ संस्थांची निवड  यातील ११ सार्वजनिक विद्यापीठे. या  इनक्यूबेशन सेंटरला ५ वर्षेकालावधीत प्रत्येकी रु.५ कोटींची मदत.