जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन नागरिकांचे आरोग्य, रेशनिंग व्यवस्था आणि राठोडा येथील साधकांची परिस्थिती

जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन नागरिकांचे आरोग्य, रेशनिंग व्यवस्था आणि राठोडा येथील साधकांची परिस्थिती

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.