८,७९७ दिव्यांग बांधवांना साहित्य वाटपाचा शुभारंभ

८,७९७ दिव्यांग बांधवांना साहित्य वाटपाचा शुभारंभ

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.