दिव्यांग बांधवांच्या स्वप्नांना नवे बळ देण्याचा एक प्रयत्न !

दिव्यांग बांधवांच्या स्वप्नांना नवे बळ देण्याचा एक प्रयत्न !

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.