बळीराजाला त्याच्या कष्टांमध्ये साथ देणारा त्याचा हा जिवलग साथी

बळीराजाला त्याच्या कष्टांमध्ये साथ देणारा त्याचा हा जिवलग साथी

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.