नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांमुळे दलाली संपुष्टात येऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल

नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांमुळे दलाली संपुष्टात येऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.