जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक संपन्न झाली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक संपन्न झाली.

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.