निलंगा उपजिल्हा रुग्णालयात सुरू केलेल्या कोरोना लसीकरण केंद्राची पाहणी करुन ज्यांना लस देण्यात आली आहे, त्यांची चौकशी केली.‌

निलंगा उपजिल्हा रुग्णालयात सुरू केलेल्या कोरोना लसीकरण केंद्राची पाहणी करुन ज्यांना लस देण्यात आली आहे, त्यांची चौकशी केली.‌

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.