आ. अक्कांच्या हस्ते १५ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले