कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण बैठक व यानंतर लातूर जिल्ह्यासाठी ऑक्सफॅम इंडिया यांच्या मार्फत उपलब्ध झालेली आरोग्य उपकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण बैठक व यानंतर लातूर जिल्ह्यासाठी ऑक्सफॅम इंडिया यांच्या मार्फत उपलब्ध झालेली आरोग्य उपकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली

बांधकाम कामगारांना सकस देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नाममात्र पाच रूपयात अटल आहार योजनेव्दारे देण्यात येणार, यासाठी राजशासनाची विशेष मोहीम.