तळीखेड, निलंगा येथे श्री.अरुणजी भास्करराव सोळुंके सर यांचा आराधना कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी सोमेश्वर महादेवाचे दर्शन घेतले.

©Copyright 2020 Sambhaji Patil Nilangekar, All Rights Reserved.