निलंगा येथील काही जवळच्या परिवारातील सदस्यांचे निधन झाल्याने सांत्वनपर भेटी घेतल्या. त्यांना या दुःखातून सावरण्याची शक्ती मिळो हीच प्रार्थना!

©Copyright 2020 Sambhaji Patil Nilangekar, All Rights Reserved.