‘शाश्वत शिवजयंती – २०२२’ अंतर्गत रक्तदान महायज्ञ उपक्रमाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला.
शिवजयंतीचा विश्वविक्रमी महोत्सव साजरा करत असताना रक्तदानाच्या महायज्ञास देखील अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळत आहे.

©Copyright 2020 Sambhaji Patil Nilangekar, All Rights Reserved.