January 2024

Project Anandi: A Perspective by Sambhaji Patil Nilangekar

Serving as a conscientious public representative in the constituency, I have keenly observed a stark reality – the neglect of women’s health in our country, especially in rural areas. Poverty takes precedence in many households, leaving health services as a secondary concern. This troubling issue haunted me for a long time until my mother and …

Project Anandi: A Perspective by Sambhaji Patil Nilangekar Read More »

माझ्या नजरेतून प्रोजेक्ट आनंदी

एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघात काम करताना मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. आपल्या देशात आजही महिलांच्या आरोग्याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. विशेषतः ग्रामीण भागातील चित्र जास्तच विदारक दिसते. अनेक घरात पाचवीला पुजलेले दारिद्रय असते मग आरोग्याबाबत सेवा साधनांची तिथे काय व्यथा. महिलांच्या या समस्या बघून मला खूप दिवसांपासून व्यथित व्हायला व्हायचं. मग एकदा आईने अर्थात …

माझ्या नजरेतून प्रोजेक्ट आनंदी Read More »

  शिक्षण गंगा घरोघरी नेणारे नेतृत्व 

काही माणसे जन्मतःच मोठेपणा घेऊन येतात. त्यांच्या मोठेपणाची व्याप्ती इतकी मोठी असते की त्यांना मिळणारे मान सन्मान त्यांच्या कार्यापुढे छोटे वाटतात. आपल्या सामाजिक कार्याचा उल्लेखनीय ठसा उमटवणारे असेच एक सेवाभावी व्यक्तिमत्व म्हणजे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर. लातूर जिल्ह्यातील एक कार्यक्षम नेतृत्व. लातूर जिल्ह्यातील निलंगेकर कुटुंबीय तसे सर्वांनाच परिचित आहे. आजोबा शिवाजीराव पाटील निलंगेकर महाराष्ट्राचे माजी …

  शिक्षण गंगा घरोघरी नेणारे नेतृत्व  Read More »

MLA Nilangekar: Leading the Way for Better Education

Some individuals are inherently destined for greatness, and the magnitude of their achievements often dwarfs the accolades they receive. MLA Sambhaji Patil Nilangekar exemplifies such greatness, leaving an indelible mark through his philanthropic endeavours and effective leadership in Latur district. The Nilangekar family, well-known in Latur, boasts a rich legacy of public service. Sambhaji Patil, …

MLA Nilangekar: Leading the Way for Better Education Read More »

लातूरच्या विकासाचे पायलट आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर

             लातूर जिल्ह्याने महाराष्ट्राला अनेक थोर नेते दिले. यामध्ये दोन मुख्यमंत्री देखील दिले. त्याच बरोबर कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये विविध कलाकार आणि लेखक मंडळी सुद्धा लातूरने दिली आहेत. राज्याच्या राजकारणात अत्यंत महत्वाची पदे भूषवलेल्या लातूर जिल्ह्याची विकासाच्या मार्गावरील वाटचाल इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने जरा संथ गतीनेच झालेली दिसते. याच संथ गतीला चालना देण्यासाठी विधानसभेची तिसरी टर्म …

लातूरच्या विकासाचे पायलट आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर Read More »

Developmental Pilot of Latur MLA Sambhaji Patil Nilangekar

Latur, a district rich in leadership, has contributed significantly to Maharashtra’s political landscape, boasting two Chief Ministers and nurturing talents in arts and culture. Despite its political prominence, the pace of development in Latur has been relatively slower. Stepping in as a catalyst for change is MLA Sambhaji Patil Nilangekar, a respected representative serving his …

Developmental Pilot of Latur MLA Sambhaji Patil Nilangekar Read More »

MLA Sambhaji Patil Nilangekar: Spirit-Inspired Leader

In the quest for worldly pleasures, humanity often loses touch with spiritual consciousness. Yet, exceptions exist among honourable individuals who steadfastly maintain their spiritual essence, radiating positive energy through their mere presence. Latur district MLA Sambhaji Patil Nilangekar embodies such spiritual virtues, preserving a legacy of profound thoughts. Endowed with the gift of public service …

MLA Sambhaji Patil Nilangekar: Spirit-Inspired Leader Read More »

आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर – अध्यात्माशी नाळ जोडलेला नेता  

माणूस तसा भौतिक सुखांचा भुकेला असतो. सुखासीन आयुष्याची एकदा सवय लागली की माणसं परमेश्वराला विसरतात. अर्थात याला काही सन्माननीय मंडळी अपवाद असतात. ज्यांना आपल्यातल्या आध्यात्मिक गुणधर्मांचा कधीच विसर पडलेला नसतो. किंबहुना आपल्या वर्तनातून इतरांसाठी सुद्धा सकारात्मक उर्जेचे स्रोत निर्माण करत असतात. अशा लोकांच्या नुसत्या स्पर्शाने एक उत्साह संचारतो. कुठून येत असेल हा अखंड उर्जेचा प्रवाह? …

आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर – अध्यात्माशी नाळ जोडलेला नेता   Read More »