बसव सृष्टी, बसवेश्वर नगर येथे महात्मा बसवेश्वर सार्वजनिक वाचनालय (अनुभव मंटप) लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला.

बसव सृष्टी, बसवेश्वर नगर येथे महात्मा बसवेश्वर सार्वजनिक वाचनालय (अनुभव मंटप) लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला.
हा लोकार्पण सोहळा सदैव स्मरणात राहील. यावेळी माता-भगिनींनी केलेली पुष्पवृष्टीरुपी आशीर्वादाची उधळण भावूक करून गेली.
धार्मिक व सामाजिक कार्यास राजकारणाची जोड मिळाली तर शहराचा शाश्वत विकास करण्यास मदत होते. सामाजिक गरजा पूर्ण करत असताना लाभणारे आशीर्वाद ही काम करण्यास ऊर्जा देणारे ठरतात.
धार्मिक व सामाजिक कार्यास राजकारणाची जोड मिळाली तर शहराचा शाश्वत विकास करण्यास मदत होते. सामाजिक गरजा पूर्ण करत असताना लाभणारे आशीर्वाद ही काम करण्यास ऊर्जा देणारे ठरतात.