दिव्यांगजन कौशल्य विकास कार्यक्रम

दिव्यांग कायदा २०१६ च्या अनुषंगाने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत दिव्यांना प्रशिक्षण देऊन, त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्राप्त करून देणार.