इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची विक्रमी नोंदणी करणारे देशातील एकमेव राज्य

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने वर्ष २०१९ पर्यंत १६,१०,६१९ इतकी देशातील सर्वात जास्त विक्रमी नोंदणी करण्यात आली असून, विविध २८ योजनांच्या मध्यानातून बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना लाभ देण्यात येत आहे. विविध योजनांत लाभ वाटप केलेल्या लाभार्थींची संख्या १२,३२,९०३ इतकी असून, ५९८.०९ कोटी रुपयांचे लाभ वाटप पूर्ण.