कामगार विभागामार्फत विविध मंडळांची स्थापना.

असंघटीत कामगार मंडळ

किमान वेतन सल्लागार समिती

राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ

माथाडी सल्लागार समिती

सुरक्षा रक्षक सल्लागार समिती