Loading...

करमाळा तालुक्यातील आवाटी येथील प्रसिद्ध हजरत वली बाबा (आवाटी) दर्ग्यास भेट देऊन दर्शन घेतले.

करमाळा तालुक्यातील आवाटी येथील प्रसिद्ध हजरत वली बाबा (आवाटी) दर्ग्यास भेट देऊन दर्शन घेतले.
आनंद व भरभराटीची लाट येऊन सर्वांना सुख-समृद्धी लाभावी अशी प्रार्थना केली…