मा.मुख्यमंत्री स्व.डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन निलंगा येथे महाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या प्रांगणात करण्यात आले.

मा.मुख्यमंत्री स्व.डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन निलंगा येथे महाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या प्रांगणात करण्यात आले.
भावी पिढीसाठी त्यांचे हे स्मारक प्रेरणादायी ठरेल!