निलंगा येथील काही जवळच्या परिवारातील सदस्यांचे निधन झाल्याने सांत्वनपर भेटी घेतल्या. त्यांना या दुःखातून सावरण्याची शक्ती मिळो हीच प्रार्थना!

निलंगा येथील काही जवळच्या परिवारातील सदस्यांचे निधन झाल्याने सांत्वनपर भेटी घेतल्या. त्यांना या दुःखातून सावरण्याची शक्ती मिळो हीच प्रार्थना!