राज्य शासनामार्फत विधवा परीत्यक्त्या घटस्फोटीत महिला यांच्या करिता कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत या महिलांना आधार देणे, परिपूर्ण, स्वावलंबी बनवणे व त्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.