शहीद कुटुंबीयांना ४८ तासात १ कोटींची घरपोच मदत.

अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवानास अपंगत्वाचे प्रमाण १% ते २५% असल्यास २० लाख रुपये मदत, ६% ते ५०% असल्यास ३४ लाख रुपये मदत, तर अपंगत्वाचे प्रमाण ५१% ते १००% असल्यास ६० लाख इतकी सन्मानपूर्वक मदत.