स्टार्टअप इंडिया महाराष्ट्र यात्रा

तब्बल ३००० नावांगतानी सहभाग घेतला. यामध्ये १९ रोख पारितोषिके व प्री इन्क्युबेशन ऑफर्स देण्यात आल्या.