Loading...

तळीखेड, निलंगा येथे श्री.अरुणजी भास्करराव सोळुंके सर यांचा आराधना कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी सोमेश्वर महादेवाचे दर्शन घेतले.

तळीखेड, निलंगा येथे श्री.अरुणजी भास्करराव सोळुंके सर यांचा आराधना कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी सोमेश्वर महादेवाचे दर्शन घेतले.